X
تبلیغات
مکتبستان
رایتل

love-lovely (6)

در آغــوش تـ♥ـوام ..
آرام تـــر از همیشـهـ
عـاشقانــهـ تــر از همیشـهـ
و ای کاش میشـد کـهـ همیشـهـ اینجــا بمانــم .. (!)تاریخ : شنبه 14 شهریور 1394 | 10:54 ق.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﺴﯿــــﺴﻢ
ﻣــــــــﻦ
ﺩﻭﺳﺘـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻣـــ ...
ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﻟﮑﯽ ﺧﺮﺝ ﻧﻤﯿـــﮑﻨﻢ
ﺟﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑــــــــﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﺗــ. ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:``• ﺩﻭﺳﺘـــﺖ ﺩﺍﺭﻡ •``:


تاریخ : دوشنبه 9 شهریور 1394 | 10:05 ق.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)
چیزه زیادی نمیخواهم....
فقط کمی گوش کنی....
اندکی درک کنی....
و از ته دل این جمله رو بگویی :
آرام باش!
من کنارتم.....


تاریخ : دوشنبه 9 شهریور 1394 | 10:01 ق.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد؛
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع میکند...!!!


تاریخ : شنبه 7 شهریور 1394 | 10:08 ق.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)

مـنـــــــ

فـقـط یکــــــ بلیتـــــــ رفتــــــــــ مــےخـواهمـــــــــ
بـی بــرگـشتــــــــــــ !!!
به سـوی آغوش تـــ♥ــو ……تاریخ : پنج‌شنبه 5 شهریور 1394 | 11:04 ق.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)

مَـن از هَمینـجآ اِعلآمـ میکُنم


کِـه مَرد ایده آلِ مَن یَعنی اینـ :
-وآسَمـ گُل بِگیره
-روو مُچ دَسمـ بآ دَندونآش سآعَتـ دُرُس کُنه
-وآسَمـ پآستیل،لَواشَکـ،بَستنی بِگیره
-هَمدیگَرو بِزنیمـ بِذاره مَن بیشدَر بِزَنمشـ ^_^
-موهـآمـ رو بِبآفه
-بِذاره واسَشـ رُژ بِزنم
-بـآهام بآزی کُنهـ، لآزِم بود شَبا برآم قِصه ام بِگه
- بَند کَفشم رو بِبَنده مَنم موهآشو بِبوسمـ
- اَگه بِـ حَرفاشـ گوشـ نَدادم با گاز کَبودم کُنه دَر مواقع ضَروری موهآمم بِکشهـ

تَوقع زیـادیـه ؟؟؟ ^_^ :)تاریخ : چهارشنبه 4 شهریور 1394 | 12:12 ب.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)

عشقم؟!!! عزیزتر از جانم؟!!!
زیبایی لبخندت، شرم نگاهت، گرمای دستانت، لطافت پوستت، تپش های قلب پاکت، صدای گیرایت ...
تا کجا بگویم؟!!! تمام خوبی ها در تو هستند ؛ تا به کجا بنویسم؟!!!...تاریخ : چهارشنبه 4 شهریور 1394 | 09:23 ق.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)
جلــــــــ❤ـوی بعــــــــــــضی از خاطـــ❤ـــــره ها باید نوشـــــ❤ــــــت :
آهســ❤ـــــته یــــادآوری شــــــــــوید
خطـــ❤ــر ریــــــزش اشــــ❤ــــک ...


تاریخ : سه‌شنبه 3 شهریور 1394 | 12:10 ب.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)
تـومالڪ تمـامِ احساسَم هـستی
تـــمامِ عشــــقم تمــــامِ اِحـــساسِ دسـت نخـــورده ام
ڪـــه حاضر نیســـتم
حتـــی ذرهــــ ای اَز آنــ را
بــا هیچکـس تقـسیم ڪنــم
... با هیچـڪس جــــز تــــو .......
احســـاسم را با تــو تقســـیم نـــمی ڪنم بلـــڪه
آنــــ را به تــو تقدیــم می ڪنـــم ....
تمام عشـــقم را تمام احساســـم را ....


تاریخ : سه‌شنبه 3 شهریور 1394 | 12:03 ب.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)
نگاه تــــــو مــرا عاشق تر از پیـــــش می کند
چه معجـونی می شود زندگــــــی با لمس دستانِ تـــــــو
با حسِ عشــــقِ تـــــــو...!


تاریخ : سه‌شنبه 3 شهریور 1394 | 11:56 ق.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)

ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺒﺮﻣﺘـــــ ﯾﻪ ﺟـــﺎﯼ ﺷﻠـــﻮﻍ ,
ﺧﯿﻠـــﯽ ﺷﻠـــﻮﻍ ,
ﻭﺍﯾﺴﺘـــﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺳــﻂ ﻧﮕﺎﺗـــــ ﮐﻨـــﻢ!
ﺑﮕـــﻢ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨـــﯽ؟
ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!...
ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﻫﯿﺎﻫـــﻮﯼ ﻫــﻤﻪ ﺍﯾـــﻦ
ﺁﺩﻣـــﺎ ,
ﺑـــﺎﺯﻡ ﻣـــﻦ ﭼﺸﻤـــﺎﻡ ﻓﻘـــﻂ ﺩﻧﺒـــﺎﻝ
ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ ,
ﺩﻟــــﻢ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﺗﻨﮕــــ ﻣﯿﺸـــﻪ...
ﺻــــﺪﺍﻫﺎﺷـــﻮﻥﻭ ﻣـــﯽ ﺷﻨـــﻮﯼ؟
ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!
ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﺍﻭﺝ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺻﺪﺍﻫـــﺎ ﺩﻟــــﻢ
ﺩﻧـــﺒﺎﻝ ﺻــﺪﺍﯼ ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ...
ﺑﮕـــﻢ ﺣـــﺎﻻ ﭼﺸﻤﺎﺗــــﻮ ﺑﺒﻨـــﺪ ,
ﺑﮕـــﻮ ﭼـــﻪ ﺣﺴـــﯽ ﺩﺍﺭﯼ!
ﺑﮕـــﯽ ﺍﻧﮕـــﺎﺭ ﮔــــﻢ ﺷــﺪﻡ ﺑﯿـــﻦ ﯾــﻪ
ﻋﺎﻟﻤـــﻪ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ ,
ﺑﮕـــﻢ ﺍﮔـــﻪ ﻧﺒﺎﺷـــﯽ ﮔــﻢ ﻣﯿﺸـــﻢ
ﺑﯿــﻦ ﯾــﻪ ﺩﻧﯿـــﺎ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ...


تاریخ : سه‌شنبه 3 شهریور 1394 | 09:23 ق.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)
حـق نــداری اخـــم کنــی
اجـــازه ناراحـــت شــدن نـــداری
همــیـشــه بایــــد بخنـــدی
بایـــد خــیــلی مواظــب خــودت بـــاشی
خــیــلی زیــاد ..
چــون مــن دوستــت دارم
چون تو مالِ منی ..
امید منی ... زندگیمی ...
باید وقتی میبینمت ... انگیزه بگیرم
روحیه داشته باشم ...
حواستو جمع کن
نبایــد کم بیــاری ...
بایــد همیشــه عاشقم بمونــی ...


تاریخ : دوشنبه 2 شهریور 1394 | 12:24 ب.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)

خراب برهنگی نفس هایت می شوم ! آن لحظه که طاقت کم می آوری و پیله ی

آغوشت تنیده میشود برایم . . .


تاریخ : دوشنبه 2 شهریور 1394 | 12:24 ب.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)

کـــــــاش ....

صــــدای بعضــی ها رو
می شــــد بــــــوسید..!!
مخصــــوصا وقتـــــی...
اســمتو صــــدا می زنن...!!♥تاریخ : دوشنبه 2 شهریور 1394 | 12:19 ب.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)

بانــــــوی هیــــــچ قصــــه ای نخـــواهـــم بـــود . . !
جــز قصـــه ای کـــه مــــرد مــــن . . .
قهــــرمـــان همیــــشگـــی اش استـــــ . . !


تاریخ : سه‌شنبه 27 مرداد 1394 | 01:08 ب.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)
هــــرچقـــــدم خـــــوب و ســــــریع بــــــدوی...

یـــــه روز پـــــاک کــــــن روزگـــــــار بهــــت میــــرسه و پاکـــــت میکنـــه...


تاریخ : سه‌شنبه 27 مرداد 1394 | 01:05 ب.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)

میدونی "دوست دارم" یعنی چی؟

د: دلموبهت میدم
و: ولت نمیکنم
س: سایه سرت میشم
ت: تمام عمرم کنارت میمونم
دا: داغون میشم از نبودنت
ر: راه دلشکستنتو بلد نیستم، یادم نمیگیرم
م: مرگم نمیتونه عشقمو از بین ببره


تاریخ : دوشنبه 26 مرداد 1394 | 11:31 ق.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)
"من و تو"

وقتی کنار هـم هستیم
قـشـنـگ ترین تـرکیـب دنـیـاییم...!!!


تاریخ : دوشنبه 26 مرداد 1394 | 11:29 ق.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)
♥ تقدیم به همه عاشقا ♥

دلم یه زندگی میخواد . . . واقعی^_^
خودم و خودش ^.^
دوتایی ^.*
زیر یه سقف . . . اونم سقف خدا
دلم آرامش میخواد . . .
خدایا زودتر برسون اون روز رو که کناره همیم . . . الهی آمین ♥


تاریخ : چهارشنبه 21 مرداد 1394 | 09:51 ق.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)


عشقــــم
مردانگیــــت را بر تـن و روحـــم حـک کـن
ایـنجـــا در ایــن ابهـــت عشــــــق…
زنــــی زلیــــخا وار دیوانـــه ی مردانگــــی توسـت …


تاریخ : دوشنبه 19 مرداد 1394 | 12:41 ب.ظ | نویسنده : عزیز | نظرات (0)

<< 1    2      3    4    5      ...    43    >>

.: Weblog Themes By VatanSkin :.


(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');